Đội ngũ.

Là công ty có nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ ở Seattle, đội ngũ Viettix International cam kết hỗ trợ doanh nghiệp từ những bước đầu ở Việt Nam đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động thuận lợi ở Mỹ.

5+ năm

kinh nghiệm trong nghề

20+ CTV

trên toàn nước Mỹ